!! เลือกราคาPackage ให้ตรงกับราคาของบัตร.หากเลือกผิดระบบจะทำการหักเงินและไม่ออกบัตรให้ !!

เลือก wifi ที่คุณใช้
เลือก Package Wifi
รหัสเติมเงินทรูมันนี่ 14 หลัก
เบอร์โทร ใช้รับ User_Password
ชื่อ-นามสกุล
ขอระหัส wifi อีกครั้ง
f01